Happy -Salary

Happy Salary is uw partner voor het voeren van salarisadministratie. Wij ondersteunen en/of ontlasten u hierin. Onze dienstverlening hebben wij onderverdeeld in het all-in, geen verrassingen dus.

Happy-HRM

Happy-Salary is uw partner op het gebied van HR advies. Dit kan op interim basis maar ook door het uitbesteden van de HR administratie. Samen gaan wij aan het werk met de HR vraagstukken uit uw organisatie.

B.I.G. Tool

Value2u is onze partner in sociale- wetgeving en is de specialist op het gebied van sociale zekerheid.

Dankzij haar geavanceerde Business Intelligence Genius Tool (B.I.G. Tool) worden al uw werkgeverslasten en loonkostensubsidies in kaart gebracht. Doordat wij gebruik maken van de B.I.G. Tool, hebben overzicht op de premies en subsidies van jouw organisatie(s).

Heb je een vraag?  Neem dan contact op met ons.

H A P P Y   S A L A R Y